Historia Nowak Eugeniusz Piotr, Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii. 1938-1939